Sivelypinnoitus

SIVELYPINNOITUS

Sivelypinnoitus on sählökemiallinen pinnoitus menetelmä, joka soveltuu paikan päällä tehtäviin pinnoituksiin. Pinnoituslaitteisto on helposti siirrettävissä, pinnoitevaihtoehtoja on valittavana useita ja näillä saavutetaan hyvin erilaisia ominaisuuksia. Tyypillisimpiä käyttökohteita ovat kuluneiden, naarmuuntuneiden, kolhiintuneiden tai korrodoituneiden pintojen korjaus. Mitta ja koneistusvirheet voidaan myös helposti ja nopeasti korjata sivelypinnoittamalla.

 

PERIAATE

Sivelypinnoituksessa työkappale yhdistetään tasasuuntaajan negatiiviseen napaan katodiksi ja työkalu positiiviseen napaan anodiksi. Pinnoite -elektrolyytti tuodaan työkappallen pinnalle pumpun avulla grafiittianodin läpi. Grafiitin päällä on huokoista materiaalia joka eristää anodin katodista. Katodille eli pinnoitettavalle kappaleelle saostunut metallimäärä on suoraan verrannollinen sähkömäärään. Syntyvän pinnoitteen paksuutta voidaan siis kontrolloida ampeerituntimittarin avulla. Pinnoitenopeus riippuu virrantiheydestä. Sivelypinnoituksessa käytettävät virrantiheydet ovat 50-100 kertaa suurempoia kuin allaspinnoituksessa. Työkalun ja työkappaleen täytyy pinnoittaessas olla liikkeessä toisiinsa nähden. Vaadittava anodi-katodi liikenopeus on luokkaa 10-20 m/min.

 

EDUT

Sivelypinnoitus soveltuu erilaisten koneenosien paikalliseen korjaukseen. Suurimmat edut ovat:
– pinnoituslaitteisto helposti siirrettävissä, joten pinnoitukset voidaan tehdä itse korjauspaikalla useinkin koneenosaa irroittamatta.
– kappalekoko ei rajoita pinnoitustyön tekemistä, koska tehdään paikallisia pinnoitteita
– työkappaleen lämpötila ei nouse pinnoituksessa.
– useinkaan ei tarvita pinnoitteen jälkityöstöä.
– monipuolinen pinnoitevalikoima.
– voidaan pinnoittaa lähes kaikkia metallisia perusaineita.
– pinnoitteet ovat tiiviitä ja tartunta perusaineeseen on hyvä.

 

KÄYTTÖKOHTEET

Sivelypinnoituksen tyypillisimmät käyttöalueet.
– koneistus ja mittavirheiden korjaus.
– kulumis ja korroosiovaurioiden korjaus.
– erilaisten kolhujen ja naarmujen korjaus.
– sähkötekniikassa käytetään kulta-, hopea- ja tinapinnoituksia esim. kosketinpintojen pinnoitukseen.