Tekniikka

Sivelypinnoitusteknologia
Sivelypinnoitus on sähkökemiallinen menetelmä, jossa pinnoitettavaa kappaletta ei upoteta pinnoitusaltaaseen. Kun halutaan pinnoittaa jokin tietty kohta, pinnoitettava alue rajataan ja työkappale kytketään virtalähteen miinus-napaan ja anodi eli pinnoitustyökalu plus-napaan.

Pinnalle suoritetaan rasvanpoisto sähkökemiallisesti. Pinta peitataan ja aktivoidaan esikäsittelyelektrolyyteillä yhdessä tai useammassa vaiheessa. Pinta on nyt valmis pinnoitettavaksi. Yleensä pinnoitetaan tartuntakerros, 2-4 µm paksu ja sen jälkeen rakenneaine, joka valitaan haluttujen pintaominaisuuksien mukaan.

Elektrolyytti pumpataan kuhunkin pinnoitukseen erikseen tehdyn työkalun läpi, ja tästä johtuen pinnoitus tapahtuu tasaisesti. Anodin ja työkappaleen välille tarvitaan suhteellinen liike. Tämä saadaan aikaan joko anodia tai työkappaletta liikuttamalla. Halutut ominaisuudet, kuten kovuus, korroosion- ja kulutuksen kestävyys yms. vaikuttavat pinnoituselektrolyytin valintaan.

Pinnoitusmenetelmän hyödyt
- pinnoite tarttuu pintaan erinomaisesti
- pinnoitus voidaan tehdä vain haluttuun kohtaan
- menetelmällä voidaan sekä lisätä että poistaa pinnoitetta – toleranssikorjaukset
- pinnoitustyö voidaan tehdä paikan päällä tehtaalla – seisokkiaika lyhenee
- kappale saadaan oikeaan mittaan ilman koneistusta
- prosessi on kylmä menetelmä - ei synny lämpöä, joka aiheuttaisi muodonmuutoksia

Tavallisimmat pinnoitteet:
- nikkeli
- koboltti
- koboltti-kupariseos (kovuus vastaa valurautaa)
- tina
- lyijy
- hopea
- kulta
- lisäksi löytyy yli 70 muita pinnoitusaineita

Yhteystiedot
Johan (Jukka) Antila
Puh. 040 5051964
johan.antila@3p.fi